Bize Ulaşın: +90 (212) 466 34 20 - 19

Faaliyet Alanlarımız

İnsan Hakları Hukuku

İnsan haklarıırkulusetnik köken, dindil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği temel hak ve özgürlükleri içerir.  

İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ nin 1. Maddesi;

“Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.” şeklindedir.

Yıldırım Hukuk Bürosu olarak, temel hak ve özgürlüklerine yönelik herhangi bir ihlalle karşılaşan yerli ve yabancı müvekkillerin haklarının savunulması için gerekli mücadeleler, sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülmektedir. Bu bağlamda, başta İHH-İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olmak üzere bu alanda uzman sivil toplum kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bu bağlamda karşılaşılan hak ihlalleri ile ilgili raporlama faaliyetleri yürütülmekte, Ulusal ve Uluslararası İnsan Hakları kurumları ve yargı makamları önünde insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve sonlandırılması için müvekkiller adına çalışmalar yapılmaktadır.