Bize Ulaşın: +90 (212) 466 34 20 - 19

Faaliyet Alanlarımız

Miras Hukuku

Miras hukuku, kişinin ölümünden sonra mal varlığının kime ait olacağını gösteren bir medeni hukuk dalıdır. Kişinin ölümünden veya gaipliğinden sonra devreye girmesi nedeniyle ölüme bağlı malvarlığı hukuku da denmektedir.

Miras hukukuyla ilgili dikkat edilecek en önemli noktalardan biri vasiyetnamelerin  şekli şartlara uygun düzenlenmesidir. Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi, mirasçılar arasında huzursuzluğa ve husumete yol açmaması için uzman yardımı alınmasında fayda vardır. 

 

Yıldırım Hukuk Bürosu' nda ;

 • Mirasın intikali iş ve işlemleri 
 • Vasiyetname düzenleme ve vasiyetnamelerle ilgili her türlü uyuşmazlık
 • Vasiyeti tenfiz memurluğu
 • Mirasın reddi
 • Mirasçı atama
 • Miras payının devri işlemleri
 • Mirastan feragat ve ıskat davaları
 • Ölünceye kadar bakım sözleşmesi düzenlenmesi
 • Mirası özgülemek sureti ile vakıf kurma ve ilgili davalar
 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) davası
 • Muvazaalı miras tasarruflarının iptali davaları
 • Mirasta iade( denkleştirme) davaları
 • Tenkis davaları ve sair miras haklarına ilişkin iş ve işlemler hakkında görüş verilmesi, beyanname hazırlanması ve ihtilafların çözümlenmesi safhalarında hesap verilebilirlik prensibi ile avukatlık hizmeti verilmektedir.