Bize Ulaşın: +90 (212) 466 34 20 - 19

Faaliyet Alanlarımız

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yıldırım Hukuk Bürosu, işçi ile işveren arasındaki hizmet akdinden kaynaklan her türlü ihtilafın çözümünde taraflara uzmanlık düzeyinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu doğrultuda; 

  • İşçi - işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve mevzuat çerçevesinde her iki tarafın haklarının korunması, 
  • Buna ilişkin sözleşmelerin ve iş yeri kurallarının oluşturulması, 
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli hukuki bilgilendirmenin yapılması, 
  • İş kazası ve meslek hastalıklarında yapılacak her türlü idari başvuru ile açılacak her türlü davalarda danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İşçi alacak ve tazminat davalarının açılması, sürdürülmesi, neticelendirilmesi ve icrası,
  • Haksız rekabet ve gizlilik sözleşmelerini de içeren iş ilişkisinden kaynaklanan fikri mülkiyet bağlantılı sorunlar konusunda hizmet verilmektedir.