Bize Ulaşın: +90 (212) 466 34 20 - 19

Faaliyet Alanlarımız

Kira Hukuku

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’ nun 2012 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte kira hukuku alanında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Önceki dönemde kira mevzuatının temel kaynakları arasında yer alan 818 Sayılı Borçlar Kanunu ile 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu gayrimenkul kiralarına ilişkin hükümleri de kapsayacak şekilde hazırlanarak kira hukuku alanında tek kanun haline getirilmiştir. Mevzuatta yapılan bu değişiklikle hukukumuzda konut kiraları, işyeri kiraları, kira süreleri, kiracının kiralananı devir hakkı gibi konularda yeni hükümler gündemimize girmiştir. Bu sebeple yeni kira mevzuatı konusunda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti alınması, değişen mevzuat hakkındaki bilgi eksikliği sebebiyle doğması muhtemel hukuki ihtilafları ve hak kayıplarını önceden engelleyebilecek, ihtilafların doğduğu süreçte alınacak hukuki yardım ile de kanun değişikliğinin neden olacağı mağduriyetler önlenebilecektir.  

Yıldırım Hukuk Bürosu, özellikle kira hukuku alanında sık karşılaşılan aşağıdaki konular ile benzeri diğer hususlarda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti vermektedir:

  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması
  • Kiralanan taşınmazı tahliyesi
  • Kira sözleşmesinde güvence bedeli
  • Kira bedelinin uyarlanması, kira bedelinin tespiti
  • Kiralananın devri
  • Kira artış oranının tespiti ve diğer benzer hukuki uyuşmazlıklar